Шинэ мэдээ

Шинэ мэдээ

Ажил эрхлэлтийн тухай хуулийн горимд хэн хамаарахгүй вэ ?

20. Тахиа сарын 2010

Гадаадын иргэдийн ажил эрхлэлттэй холбоотой хэсэг шинэчлэгдлээ

19. Тахиа сарын 2010

Та эндээс Бүгд Найрамдах Чех Улсад гадаадын иргэд ажиллах зөвшөөрөл авахад тавьдаг шаардлага,гадаадын иргэд болон ажил олгогч нарын дагаж мөрдөх журамтай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахаас гадна хэрэгцээтэй маягтуудыг татаж авах боломжтой боллоо.

EU-ийн иргэдийг ажиллуулах

21. Морь сарын 2010

EU/EHP, Швейцарийн иргэд болон тэдний гэр бүлийн гишүүдийг ажиллуулах Хуулийн байр суурь, Хөдөлмөрийн зах руу орох нь, Ажиллуулагчийн үүрэг

Гадаадын иргэдэд зориулсан мэдээллийн нийтлэл Чех улс

7. Туулай сарын 2010

Таны гарт Чех улсын Дотоод Явдлын яамнаас зарим бусад яамдууд болон төрийн бус ашгийн бус байгууллагуудтай хамтарч ажилласнаар гадаадын иргэд нийгэмд нэгдэх тухай үзэл баримтлалын хүрээнд шинэчлэгдсэн „Чех улсад байгаа гадаадын иргэдэд зориулсан мэдээллийн нийтлэл“ гарт тань очиж байна. Энэ нь ялангуяа хууль зүйн байр суурь нь олон зүйлүүдээр ялгардаг, энэ нь Европын холбоо, Европын эдийн засгийн хамтын бүсийн гишүүн орнууд ба Швейцари улсаас бусад, гуравдагч орнуудаас гаралтай гадаадын иргэдэд зориулагдсан болно. Түүнчлэн нийтлэлийг гадаадын иргэдтэй харьцаж ажиллах болон тухайн сэдвээр мэдлэгээ гүнзгийрүүлэхийг хүссэн бүх хүмүүс ашиглаж болно. Нийтлэл нь олон улсын хамгаалал олгох тухай өргөдөл гаргагчид ба олон улсын хамгаалал олгогдсон хүмүүст зориулагдаагүй.

Чех улсад ажиллаж байгаа монгол ажилчидад зориулсан мэдээлэл

16. Тахиа сарын 2009

Чех улсад амьдардаг гадаад ажилчин бүр ЧУ-ын хуулиас өөрийн эрх, үүргийн тухай мэдээллийг олж мэдэх нь чухал юм.

Бүгд найрамдах Чех улсад ажиллаxaaр явж буй Монгол улсын иргэдэд зориулсан мэдээлэл

16. Тахиа сарын 2009

ЧУ-д ажиллахаар явах гэж байна уу? Хэрвээ тийм бол ЧУ-д гадаад иргэн оршин суух тухай чухал мэдээлэлүүдийг олж мэдэх шаардлагатай, ингэснээр та Чех улсын хууль дүрмийн дагуу тайван амьдрахаас гадна тохиолдож болох бусад асуудалаас зайлхийж чадна.

ЧЕХ УЛС ДАХЬ ХАРИТА ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГААС

15. Тахиа сарын 2009

ЧЕХЭД АЖИЛЛАЖ АМЬДАРЧ БАЙГАА МОНГОЛЧУУД ЗӨВЛӨЛГӨӨ АВАХ ТУХАЙ

2009 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс VISAPOINT интэрнет систем

15. Тахиа сарын 2009

1 | 2 | 3 | 4

AVROnline training platform iYouth for migrant youth


Хэлэлцүүлэх шинэ сэдэв

Веб хуудсын ивээн тэтгэгч

osf

Migrace online

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Либэрцийн муж харьяа гадаадын иргэдийг интеграцчилахад туслах төв

Integrační centrum Praha

МЭДЭЭЛЛИЙН УТAC

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

Evropska unie