Чех улсад амьдрахад хэрэгцээтэй зөвлөгөө » Хууль дүрэм

Хууль дүрэм

21. Тахиа сарын 2010 | үзсэн хүний тоо: 4390

 Гадаад иргэдийн ажил эрхлэлт,нийгэм харилцааны холбоотой хууль тогтоомжуудын жагсаалтыг эндээс харж болно.


Хэлэлцүүлэх шинэ сэдэв

Веб хуудсын ивээн тэтгэгч

osf

Migrace online

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Либэрцийн муж харьяа гадаадын иргэдийг интеграцчилахад туслах төв

Integrační centrum Praha

МЭДЭЭЛЛИЙН УТAC

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

Evropska unie