Чех улсад амьдрахад хэрэгцээтэй зөвлөгөө » Эрүүл мэнд, эмнэлэг

Эрүүл мэнд, эмнэлэг

Чех улсийн эрүүл мэндийн даатгал

A) Нийтийг хамарсан эрүүл мэндийн даатгал- үүнд дараах хүмүүс хамрагдана: Чех улсын иргэн,урт хугацааны оршин суух эрхтэй, гадаад иргэд болон ажилчид. B) Гэрээт эрүүл мэндийн даатгал - бусад гадаад иргэд буюу хувиараа даатгуулах хүмүүс хамрагдана.

Эрүүл мэндийн даатгал

Хуулийн дагуу ЧУ-д урт богино хуцаагаар амьдарч буй гадаад иргэд бүр аль нэг төрлийн эрүүл мэндийн даатгалаар заавал даатгуулсан байх ёстой. Та ажлын гэрээгээр хөдөлмөр эрхэлж байгаа тохиолдолд таны эрүүл мэндийн даатгалыг таны албан газар төлөх ба ажилд орсоноос хойш удахгүйгээр танд эрүүл мэндийн даатгалын картыг өгнө.. Та ЧУ-д хувиараа аж ахуй эрхлэдэг бол та хувиараа эрүүл мэндийн даатгалаа төлөх ёстой. Хэд хэдэн төрлийн даатгал байдгаас та ямар нэг зүйл болоход бэлэн байхаар бодож бүрэн эмчилгээний даатгалыг сонгоорой. Хүүхдийн эрүүл мэндийн даатгалыг тэдний эцэг эх төлөх ёстой.

Information about recognition of professional qualification or specialised qualification of physician, dentist and pharmacist of foreign and Czech citizens, who obtained professional or specialized qualification of the mentioned professions in countries

Information about recognition of professional qualification or specialised qualification of physician, dentist and pharmacist of foreign and Czech citizens, who obtained professional or specialized qualification of the mentioned professions in countries, which are not members of the European Union Above mentioned medical staff has professional qualification to exercise the medical profession in the Czech Republic

The Extent of Health Insurance Cover

In the text of document there is compendium of concrete medical acts and health care, which are covered from both public health insurance and contractual health insurance.

Health Insurance of Foreigners for Cases of Emergency Care provided by VZP, a.s. insurance company

This insurance provides for acute and emergency care, including acute dentist care, in the Czech Republic and in a transit country when travelling to the Czech Republic.

Health Insurance of Foreigners – complete care provided by VZP a.s. insurance company

This insurance is of interest to persons willing to have health care in the Czech Republic assured in the scope close to the scope of public health care.

Health Insurance for Children of Foreign Nationals Born in the Territory of the CR

Following text contains information about health insurance for children of foreign nationals born in the territory of the CR, information about the extent of health insurance covered from the health insurance, when the parents have different legal statuses.

Receiving Healthcare

Following document contains practical information about the types of health institutions, where there is the health care provided, the conditions of receiving health care and answers up frequently asked questions concerned with receiving health care.

Rights & Obligations of Foreign Nationals Receiving Healthcare in the CR

Following text contains information about the rights and obligations of participants in public health insurance and contractual health insurance receiving health care in the CR.

System of public health insurance

Extent of medical care covered by health insurance companies


Хэлэлцүүлэх шинэ сэдэв

Веб хуудсын ивээн тэтгэгч

osf

Migrace online

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Либэрцийн муж харьяа гадаадын иргэдийг интеграцчилахад туслах төв

Integrační centrum Praha

МЭДЭЭЛЛИЙН УТAC

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

Evropska unie