Чех улсад амьдрахад хэрэгцээтэй зөвлөгөө » Гадаадын иргэд БНЧех Улсад оршин суух тухай

Гадаадын иргэд БНЧех Улсад оршин суух тухай

EU/EHP, Швейцарийн иргэд болон тэдний гэр бүлийн гишүүдийг ажиллуулах

EU/EHP, Швейцарийн иргэд болон тэдний гэр бүлийн гишүүдийг ажиллуулах Хуулийн байр суурь, Хөдөлмөрийн зах руу орох нь, Ажиллуулагчийн үүрэг

EU/EHP, Швейцарийн иргэн ба түүний гэр бүлийн гишүүд, гадаадын иргэдийн бүртгэл

EU/EHP, Швейцарийн иргэн ба түүний гэр бүлийн гишүүд, гадаадын иргэдийн бүртгэл

Гадаадын иргэдийн интеграцийг /нэгдлийг/ дэмжих төв

Гадаадын иргэдийн интеграцийг /нэгдлийг/ дэмжих төв, төслийг Европын интеграцийн фондоос хамтран санхүүжүүлж буй ба төслийн гол зорилго нь гадаадын иргэдийн интеграцийг урт хугацааны концепцийн /үзлийн/ дагуу дэмжихэд зориулсан нөхцөл орчинг бүрдүүлэхэд оршино. Үйл ажиллагаагаа 2009.7.1-ээс орон нутгийн Острава, Пардубице, Плзень, Злин зэрэг 4 хотуудад нээлээ.

Гадаадын иргэд БНЧех Улсад оршин суух тухай

Гадаадын иргэд БНЧех Улсад нэвтрэн орох, оршин суух болон тус улсаас гарах тухай...

Чех хэл заах арга зүйг

Болвсрол, залуучууд ба биеийн тамирын яамнаас томилогдсон Прага хот дахь Сурган хүмүүжүүлэх эрдэм шинжилгээний хүрээлэн нь энэхүү Гадаад хүнд зориулсан чех хэл - нэртэй вэбийн шинэ хуудсыг (www.cestina-pro-cizince.cz a www.check-your-czech.com) 2008 оны 6-р сараас эхлэн ажиллуулж байна.

Түр хугацааны оршин суух эрх

Гадаадын иргэний тухай хуулийн дагуу тус улсад оршин суух эрх түр хугацааны эсвэл байнга байдаг гэж заасан байна

Виз олгох ерөнхий журамаас танилцуулах нь

Дээр дурдсан бүх төрөл ангилалын виз авахад нийтлэг дүрэм байдаг.

Тус улсад богино хугацааны визээр түр хугацаагаар оршин суух тухай

90 хүртэл хоногийн виз, Дамжин өнгөрөх виз, Нисэх онгоцны буудал дээр дамжин өнгөрөх виз, Гарах виз, Шенгены нэгдсэн виз, Богино хугацааны визний хураамж

90 хоногоос дээш хугацааны визээр тус улсад оршин суух хугацааг сунгах нь

Хуульд заасан болзлыг хангасан тохиолдолд гадаадын иргэний өөрийнх нь хүсэлтийг үндэслэн 90 хоногоос дээш хугацааны визээр тус улсад оршин суух хугацаа, визний хүчинтэй байх хугацааг сунгаж болно.

Тус улсад түр хугацаагаар оршин суух болзолт виз

Цагдаагийн газраас тус визийг гадаадын иргэний хүсэлтээр дараахь тохиолдолд олгоно

Удаан хугацааны оршин суух зөвшөөрөл

БНЧех Улсад 90 хоногоос дээш хугацааны визээр оршин сууж буй этгээд тус улсад 1 жилээс дээш хугацаагаар түр амьдрах хүсэлтэй байхаас гадна визний зориулалт нь өөрчлөгдөөгүй тохиолдолд...

Европын Холбооны гишүүн бусад орнуудын байнгын оршин суугч нь удаан хугацааны оршин суух зөвшөөрөл хүсэх тохиолдолд

Европын Холбооны гишүүн бусад орны байнгын оршин суугч БНЧех Улсад 3 сараас дээш хугацаагаар түр амьдрахыг хүсвэл энэ төрлийн оршин суух эрх олгохыг хүсч болно.

БНЧех Улсад суралцах зорилгоор удаан хугацааны оршин суух зөвшөөрөл

БНЧех Улсад хуулийн 64р зүйлд заасны дагуу суралцах зорилгоор 3 сараас дээш түр хугацаагаар амьдрах хүсэлтэй этгээд энэ төрлийн оршин суух зөвшөөрөл олгохыг хүсч болно.

Тус улсад хамгаалах зорилгоор удаан хугацааны оршин суух зөвшөөрөл олгох тухай

Энэхүү төрлийн оршин суух зөвшөөрөл дараахь хүн хүсч болно. Үүнд, - хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогч байж болзошгүй хүн, - өөрийг нь хууль бусаар хил нэвтрүүлсэн эсхүл...

Тус улсад удаан хугацааны оршин суух болзолт зөвшөөрөл

90 хоногоос дээш хугацааны болзолт виз авсан хүн тус улсад 1 жилээс дээш хугацаагаар оршин сууж, визийг нь олгосон үндэслэл үргэлжилсээр байвал энэхүү төрлийн оршин суух зөвшөөрлийг олгохыг хүсэх эрхтэй.

Удаан хугацааны оршин суух зөвшөөрлийн хүчинтэй байх хугацааг сунгах нь

Удаан хугацааны оршин суух зөвшөөрлийн хүчинтэй байх хугацааг нэг бус удаа сунгаж болох бөгөөд...

БНЧех Улсад байнгын оршин суух зөвшөөрөл

Гадаадын иргэн тус улсад дараахь тохиолдолд байнга оршин сууж болно

Байнгын оршин суух зөвшөөрлийн төрөл зүйл

БНЧех Улсад тасралтгүй амьдрасан болзолгүйгээр байнгын оршин суух зөвшөөрөл олгох тухай,

Байнгын оршин суух зөвшөөрөл олгох хүсэлтийг хангахгүй эсвэл нэгэнт олгосон байнгын оршин суух зөвшөөрлийг хүчингүй болгох үндэслэл:

байнгын оршин суух зөвшөөрөл авах зорилгоор хуурамчаар гэрлэсэн, (гэрлэсний дараа хүүхэд төрүүлсэн эсвэл цуцлах боломжгүйгээр өөрийн асрамжинд хүүхэд авсан тохиолдолд хамаарахгүй, хуурамч эсвэл өөрчлөгдсөн бичиг баримтыг үндэслэн байнгын оршин суух зөвшөөрөл олгосон

Европын Холбооны гишүүн орны иргэн, тэдний гэр бүлийн гишүүд БНЧех Улсад оршин суух тухай

Европын Холбооны гишүүн орны иргэд, тэдгээрийн гэр бүлийн гишүүд тус улсад оршин суух асуудал Гадаадын иргэдийн тухай хуулийн тусгай заалтаар зохицуулсан байна.

БНЧех Улсад оршин сууж байгаагаа бүртгүүлэх

БНЧех Улсад оршин сууж байгаатай холбогдуулан хүлээх гадаадын иргэний үндсэн үүрэг...

БНЧех Улсад төрсөн гадаадын иргэн тус улсад оршин суух тухай

Гадаадын иргэн БНЧех Улсад хүүхэд төрүүлсөн тохиолдолд хүүхдийг нь төрсөн өдрөөс нь эхлэн 60 хоногийн дотор тус улсад түр хугацаагаар оршин сууж байгаа гэж үзнэ.

Гадаадын иргэний үүрэг

Гадаадын иргэдийн тухай хуульд зааснаас гадна гадаадын иргэн дараахь үүргийг хүлээнэ...

Зорчих үнэмлэх

Дор дурдсан бичиг баримтуудыг зорчих үнэмлэхэнд тооцно. Үүнд...

Нэр томьёо

БНЧех Улсад ажиллаж амьдарч байвал ажил олгогчоос олгосон цалингийн тодорхойлолт, тус улсад ажиллах гэж байгаа тохиолдолд цалингийн хэмжээ бүхий хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах тухай гэрээ...

Тус улсаас захиргааны журмаар албадан гаргах тухай

Хуульд заасан зарим тохиолдолд цагдаагийн газар гадаадын иргэнийг БНЧех Улсаас албадан гаргах тухай шийдвэр гаргаж болох бөгөөд үүнийг тус улсаас захиргааны журмаар албадан гаргах гэж нэрлэдэг...

Гадаадын иргэнийг албадан саатуулах тухай

Цагдаагийн шалгалтаар гадаадын иргэн хэн нэгнийг захиргааны журмаар тус улсаас албадан гаргах шалтгаан илэрсэн тохиолдолд түүнийг албадан саатуулах буюу өөрөөр хэлбэл шаардлагатай гэж үзсэн хугацаагаар баривчлаж болно...

Гадаадын иргэнийг албадан саатуулах төв

БНЧех Улсын нутаг дэвсгэрт гадаадын иргэнийг албадан саатуулах байгууламж нэлээд хэд байдаг...

Захиргааны зөрчил

Гадаадын иргэний тухай хуулийн захиргааны зөрчлийн бүлэгт гадаадын иргэн болон түүнийг тээвэрлэсэн, байраа хөлслүүлсэн этгээдүүдэд өдөөсөн зөрчлийн хэмжээнээс хамааран...

Эрүүл мэндийн туслалцаа, үйлчилгээ

Гадаадын иргэд - Хуулийн дагуу заавал даатгуулах ёстой этгээд БНЧех Улсын иргэний нэгэн адил үйлчлүүлж, эрүүл мэндийн туслалцаа авна

Нийгмийн хамгаалал

Улсаас олгох нийгмийн тэтгэмж – 117/95 тоот хууль - Зөвхөн БНЧех Улсад байнга эсвэл 365 хоногоос дээш хугацаагаар оршин суудаг гадаадын иргэд нийгмийн хамгаалал авна

Хууль тогтоомж

Гадаадын иргэд БНЧех Улсад оршин суух тухай 326/1999 тоот хуулийн шинэчилсэн найруулга...

Мэдээлэл, харилцах хаяг, утас

Дотоод хэргийн яам, БНЧех Улсын Цагдаагийн ерөнхий газар, Дүрвэгсдэд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх газар, Шилжин суурьшилтын асуудал эрхэлсэн төв...

Шийма: Монгол ажилчдаар боолын хөдөлмөр хийлгэж байна

Чехийн нэрт орчуулагч энд шилжин ирэгсэдийн эмгэнэлт амьдралтай танилцжээ. Чехийн байгууллагууд тэдэнд туслахгүй байна.

Монгол хэлний орчуулагч Жагаа

Монгол хэлний орчуулагч Жагаа: би хүмүүсийн зовлонг хажуунаас нь хараад зүгээр сууж чаддаггүй гэснээр Чехийн сурвалжлагч Марие Елинковатай ярилцлaгаа эхлэв. Сэдэв : Плзэнь хотын нутаг дэвсгэрт амьдарч байгаа монгол иргэдийн одоогийн байр байдлын талаар болон дуурийн дуучин бүсгүй хэрхэн орчуулагчын мэрэгжил эзэмшсэн тухай нь ярилцлaга хийв.

Эхний ээлжинд зарим монгол ажилчид Чех Улсаас явжээ.

Эдгээр хүмүүс эдийн засгийн хямралаас шалтгаалан ажилгүй болсон хэдий ч Шилжин суурьшилтын асуудал эрхэлдэг олон улсын байгууллага (ИОМ) болон бусад байгууллагуудын хамтран зохион байгуулж буй сайн дураараа эх орондоо буцах төслийн тусламжаар ажлаас халагдаж буй гадаадынхан нутаг буцах боломжтой болж байна

Бүх дэлхийн эдийн засгийн хямралаас болж ажилгүй болсон хүний тоо Чех улсад эрс нэмэгдэж байна.

Чех улсын эдийн засаг гадаад ажилчдыг баяртайгаар угтаж байсан бөгөөд эдгээр ажилчид Чехэд ажил хийгээд ашиг олж чадаж байсан үе нь эдийн засгийн хямралтай давхцаж байна.

Прага хотын IOM / олон улсын байгууллага/ - аас Чех улсад амьдарч байгаа монгол ажилчдын одоогын байдлын талаар хийсэн мэдээлэл.

Прагын IOM байгууллагаас сүүлийн хэд хэдэн саруудад Чех улсад ирсэн монгол ажилчидад мэдээлэл түгээх сурталчилгаа явуулсан.

Гадаадын иргэдэд зориулсан мэдээллийн нийтлэл Чех улс

Таны гарт Чех улсын Дотоод Явдлын яамнаас зарим бусад яамдууд болон төрийн бус ашгийн бус байгууллагуудтай хамтарч ажилласнаар гадаадын иргэд нийгэмд нэгдэх тухай үзэл баримтлалын хүрээнд шинэчлэгдсэн „Чех улсад байгаа гадаадын иргэдэд зориулсан мэдээллийн нийтлэл“ гарт тань очиж байна. Энэ нь ялангуяа хууль зүйн байр суурь нь олон зүйлүүдээр ялгардаг, энэ нь Европын холбоо, Европын эдийн засгийн хамтын бүсийн гишүүн орнууд ба Швейцари улсаас бусад, гуравдагч орнуудаас гаралтай гадаадын иргэдэд зориулагдсан болно. Түүнчлэн нийтлэлийг гадаадын иргэдтэй харьцаж ажиллах болон тухайн сэдвээр мэдлэгээ гүнзгийрүүлэхийг хүссэн бүх хүмүүс ашиглаж болно. Нийтлэл нь олон улсын хамгаалал олгох тухай өргөдөл гаргагчид ба олон улсын хамгаалал олгогдсон хүмүүст зориулагдаагүй.


Хэлэлцүүлэх шинэ сэдэв

Веб хуудсын ивээн тэтгэгч

osf

Migrace online

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Либэрцийн муж харьяа гадаадын иргэдийг интеграцчилахад туслах төв

Integrační centrum Praha

МЭДЭЭЛЛИЙН УТAC

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

Evropska unie