Чех улсад амьдрахад хэрэгцээтэй зөвлөгөө » Гадаадын иргэд БНЧех Улсад оршин суух тухай » 90 хоногоос дээш хугацааны визээр тус улсад оршин суух хугацааг сунгах нь

90 хоногоос дээш хугацааны визээр тус улсад оршин суух хугацааг сунгах нь

Хуульд заасан болзлыг хангасан тохиолдолд гадаадын иргэний өөрийнх нь хүсэлтийг үндэслэн 90 хоногоос дээш хугацааны визээр тус улсад оршин суух хугацаа, визний хүчинтэй байх хугацааг сунгаж болно.

 

Хуульд заасан болзлыг хангасан тохиолдолд гадаадын иргэний өөрийнх нь хүсэлтийг үндэслэн 90 хоногоос дээш хугацааны визээр тус улсад оршин суух хугацаа, визний хүчинтэй байх хугацааг сунгаж болно. Ер нь визний зориулалт үргэлжилсээр байвал түүнийг нэг бус удаа сунгаж болно.

Виз сунгах тухай хүсэлтийг оршин суух бүртгэлийн дагуу харъяалагдах  Гадаадын иргэдийн асуудал эрхэлсэн цагдаагийн хэлтэст тус улсад оршин суух визний хугацаа дуусахаас  120 хоногоос 14 хоногийн өмнө гаргах бөгөөд заасан хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд өөрөөс чинь шалтгаалахгүй, эмнэлэгт хэвтсэн гэх мэт хүндэтгэх шалтгаанаар болсон гэдгээ нотлох шаардлагатай.

Та БНЧех Улсад байх хугацаандаа хүүхэд төрүүлж хүүхдээ өөр дээрээ авч тус улсад үлдэхийг хүсч байвал 60 хоногийн дотор өөрийн визний ижил төрлийн виз хүүхэддээ олгох хүсэлт  гаргах үүрэгтэй бөгөөд хүүхдийнхээ гадаад паспорт эсвэл хүүхдийн нэр бичигдсэн өөрийнхөө гадаад паспорт, хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, хүүхдийн эрүүл мэндийн даатгалын тодорхойлолтын хамт бүрдүүлнэ.

Удаан хугацааны виз сунгах тухай хүсэлтийн хамт анх бүрдүүлж байсан бичиг баримтнаас гадна холбогдох байгууллагын хүсэлтээр ноцтой өвчингүй болохыг нотолсон эмчийн тодорхойлолт, тус улсад байх хугацаанд хүчинтэй гадаадад зорчигчдийн эрүүл мэндийн даатгалын баталгааг нэмж бүрдүүлнэ. Дээр дурдсан зүйл тусгай хууль тогтоомж эсвэл Иргэдийн эрүүл мэндийн даатгалын тухай 48/97 тоот хуульд заасны дагуу даатгалтай этгээдэд хамаарахгүй.

Хөдөлмөр эрхлэх зорилгоор авсан 90 хоногоос дээш хугацааны виз сунгахад  хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл авах шаардлагатай тохиолдолд дээр дурдсан бичиг баримтаас гадна хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийг сунгасан тухай шийдвэр бүрдүүлнэ.

Зүс царай, гадаад төрх өөрчилсөн тохиолдолд цээж зураг нэмж бүрдүүлнэ.

Удаан хугацааны визний хүчинтэй байх хугацааг сунгах үйлчилгээний хураамж

БНЧех Улсад 90 хоногоос дээш хугацааны визний хүчинтэй байх хугацааг сунгуулахдаа үйлчилгээний хураамжинд 1 000 Чех крон төлөх бөгөөд 6-аас доош насны хүүхдүүд  үйлчилгээний хураамж төлөхөөс чөлөөлөгдөнө.

 


Хэлэлцүүлэх шинэ сэдэв

Веб хуудсын ивээн тэтгэгч

osf

Migrace online

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Либэрцийн муж харьяа гадаадын иргэдийг интеграцчилахад туслах төв

Integrační centrum Praha

МЭДЭЭЛЛИЙН УТAC

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

Evropska unie