Чех улсад амьдрахад хэрэгцээтэй зөвлөгөө » Гадаадын иргэд БНЧех Улсад оршин суух тухай » Эрүүл мэндийн туслалцаа, үйлчилгээ

Эрүүл мэндийн туслалцаа, үйлчилгээ

Гадаадын иргэд - Хуулийн дагуу заавал даатгуулах ёстой этгээд БНЧех Улсын иргэний нэгэн адил үйлчлүүлж, эрүүл мэндийн туслалцаа авна

 

Гадаадын иргэд

  • Хуулийн дагуу заавал даатгуулах  ёстой этгээд БНЧех Улсын иргэний нэгэн адил үйлчлүүлж, эрүүл мэндийн туслалцаа авна
  • Сайн дураар даатгуулсан этгээд нь гэрээнд тусгасан ёсоор үйлчлүүлж, эрүүл мэндийн туслалцаа авна (үүнийг „гэрээт даатгал“ гэж нэрлэнэ)
  • Даатгалгүй хүнд зөвхөн яаралтай тусламж үзүүлж, гарсан зардлыг бэлэн мөнгөөр шууд төлүүлнэ.
Энэ асуудал Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай 48/97 тоот хуулиар зохицуулагдсан байна.

Хэлэлцүүлэх шинэ сэдэв

Веб хуудсын ивээн тэтгэгч

osf

Migrace online

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Либэрцийн муж харьяа гадаадын иргэдийг интеграцчилахад туслах төв

Integrační centrum Praha

МЭДЭЭЛЛИЙН УТAC

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

Evropska unie