Чех улсад амьдрахад хэрэгцээтэй зөвлөгөө » Гадаадын иргэд БНЧех Улсад оршин суух тухай » EU/EHP, Швейцарийн иргэд болон тэдний гэр бүлийн гишүүдийг ажиллуулах

EU/EHP, Швейцарийн иргэд болон тэдний гэр бүлийн гишүүдийг ажиллуулах

EU/EHP, Швейцарийн иргэд болон тэдний гэр бүлийн гишүүдийг ажиллуулах Хуулийн байр суурь, Хөдөлмөрийн зах руу орох нь, Ажиллуулагчийн үүрэг

 

EU/EHP, Швейцари улсын иргэн ба тэдний гэр бүлийн гишүүдийн ажил эрхлэлтийн тухай хуулийн зүгээс эзлэх байр суурь
 
EU-ийн иргэд
 
Европын Холбооны гишүүн орнуудын иргэд болон тэдний гэр бүлийн гишүүд ажил эрхлэлтийн тухай хуулийн зүгээс гадаадын иргэнд тооцогдохгүй бөгөөд тус хуультай уялдан Чех улсын (Европын Холбоонд Бельги, Чех улс, Дани, Эстон, Финлянд, Франц, Ирланд, Итали, Кипр, Литва, Латви, Люксембург, Унгар, Малт, Герман, Голланд, Польш, Португали, Австри, Грек, Словян улс, Словак, Испани, Швед, Англи улс орно) иргэдийн адил эрх эдлэнэ.
 
EHP ба Швейцарийн иргэд
 
EHP–д харъяалагдах Норвеги, Лихтенштейн ба Исландийн иргэд, тэдний гэр бүлийн гишүүд, Швейцари улсын иргэн, тэдний гэр бүлийн гишүүд Чех улсын иргэдийн адил эрх эдэлнэ.
 
EU/EHP ба Швейцарийн иргэдийн гэр бүлийн гишүүд
 
EU/EHP ба Швейцарийн иргэний гэр бүлийн гишүүнд иргэний харъяалал үл харгалзан тэдний нөхөр, эхнэр болон 21 нас хүрээгүй буюу тэтгүүлж байгаа үр хүүхдүүд, мөн EU/EHP ба Швейцарийн иргэний ба эхнэр, нөхрийн асруулж (тэтгүүлж) буй ахмад ураг садан орно.
 
 
 
EU/EHP, Швейцарийн иргэн ба түүний гэр бүлийн гишүүдийн хөдөлмөрийн захад орох боломжууд
 
EU/EHP ба Швейцарийн иргэн ба түүний гэр бүлийн гишүүн Чех улсын нутаг дэвсгэрт ажиллах зорилгоор ажиллах зөвшөөрөл авах шаардлагаүй.
EU/EHP ба Швейцарийн иргэн, түүний гэр бүлийн гишүүн нь харъяа хөдөлмөрийн албанд EU/EHP ба Швейцарийн иргэний гэр бүлийн гишүүн болохоо нотлох бичиг баримтаа бүрдүүлж өгнө
.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

The person responsible for complete information: Mgr. Petra Boušková, odbor realizace služeb zaměstnanosti. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, kontaktni.centrum@mpsv.cz Start of page

 

Хэлэлцүүлэх шинэ сэдэв

Веб хуудсын ивээн тэтгэгч

osf

Migrace online

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Либэрцийн муж харьяа гадаадын иргэдийг интеграцчилахад туслах төв

Integrační centrum Praha

МЭДЭЭЛЛИЙН УТAC

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

Evropska unie