Чех улсад амьдрахад хэрэгцээтэй зөвлөгөө » Гадаадын иргэд БНЧех Улсад оршин суух тухай » Гадаадын иргэд БНЧех Улсад оршин суух тухай

Гадаадын иргэд БНЧех Улсад оршин суух тухай

Гадаадын иргэд БНЧех Улсад нэвтрэн орох, оршин суух болон тус улсаас гарах тухай...

Гадаадын иргэд БНЧех Улсад нэвтрэн орох, оршин суух болон тус улсаас гарах асуудлыг Гадаадын иргэд БНЧех Улсад оршин суух болон зарим хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 326/1999 тоот хуулиар зохицуулсан байна.

 Уг хуулийн дагуу БНЧех Улсаас бусад өөр улсын иргэн гадаадын иргэнд тооцогдоно. БНЧех Улсад олон улсын хамгаалал олгохыг хүссэн (эдгээр хүмүүст Орогнол, цагаачлалын тухай 325/1999 тоот хууль хамаарна), түр хамгаалал олгохыг хүссэн эсвэл түр хамгааллын эрхийг үндэслэн тус улсад оршин суугаа гадаадын иргэдэд  Гадаадын иргэдийн тухай хууль хамаарахгүй. Эдгээр гадаадын иргэд түр хамгааллын тухай 221/2003 тоот хууль баримтлана.

 Гадаадын иргэд тус улсад оршин суух асуудлаар Гадаадын иргэдийн асуудал эрхэлсэн цагдаагийн газар, БНЧех Улсын Дотоод хэргийн яам, тус улсын Гадаад хэргийн яам болон тухайн улс орнуудад суугаа БНЧех Улсын Элчин сайдын яам, Консулын газар зэрэг төрийн байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулдаг.


Хэлэлцүүлэх шинэ сэдэв

Веб хуудсын ивээн тэтгэгч

osf

Migrace online

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Либэрцийн муж харьяа гадаадын иргэдийг интеграцчилахад туслах төв

Integrační centrum Praha

МЭДЭЭЛЛИЙН УТAC

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

Evropska unie