Чех улсад амьдрахад хэрэгцээтэй зөвлөгөө » Гадаадын иргэд БНЧех Улсад оршин суух тухай » Гадаадын иргэдэд зориулсан мэдээллийн нийтлэл Чех улс

Гадаадын иргэдэд зориулсан мэдээллийн нийтлэл Чех улс

7. Туулай сарын 2010 | үзсэн хүний тоо: 1148

Таны гарт Чех улсын Дотоод Явдлын яамнаас зарим бусад яамдууд болон төрийн бус ашгийн бус байгууллагуудтай хамтарч ажилласнаар гадаадын иргэд нийгэмд нэгдэх тухай үзэл баримтлалын хүрээнд шинэчлэгдсэн „Чех улсад байгаа гадаадын иргэдэд зориулсан мэдээллийн нийтлэл“ гарт тань очиж байна. Энэ нь ялангуяа хууль зүйн байр суурь нь олон зүйлүүдээр ялгардаг, энэ нь Европын холбоо, Европын эдийн засгийн хамтын бүсийн гишүүн орнууд ба Швейцари улсаас бусад, гуравдагч орнуудаас гаралтай гадаадын иргэдэд зориулагдсан болно. Түүнчлэн нийтлэлийг гадаадын иргэдтэй харьцаж ажиллах болон тухайн сэдвээр мэдлэгээ гүнзгийрүүлэхийг хүссэн бүх хүмүүс ашиглаж болно. Нийтлэл нь олон улсын хамгаалал олгох тухай өргөдөл гаргагчид ба олон улсын хамгаалал олгогдсон хүмүүст зориулагдаагүй.

Цааш унших

PDF

Цааш унших

Нийтлэл нь хэвлэсэн хэлбэрээр ч, интернэт хуудас http://www.cizinci.cz, Příručky a publikace/Гарын авлага ба нийтлэл хэсэгт цахим хэлбэрээр ч байгаа. Чех хэл дээр байгаа хувилбараас гадна англи, украйн, орос, въетнам ба монгол хэл дээрх орчуулга нь хийгдэхээр төлөвлөгдөж байна. Нийтлэл нь ойлгомжтой бөгөөд практик аргачлал байхад зориулагдсан ба сонирхсон тохиолдолд тодорхой салбарт мэдээллийн дэлгэрэнгүй эх үүсвэр рүү чиглүүлсэн байгаа.


Хэлэлцүүлэх шинэ сэдэв

Веб хуудсын ивээн тэтгэгч

osf

Migrace online

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Либэрцийн муж харьяа гадаадын иргэдийг интеграцчилахад туслах төв

Integrační centrum Praha

МЭДЭЭЛЛИЙН УТAC

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

Evropska unie