Чех улсад амьдрахад хэрэгцээтэй зөвлөгөө » Гадаадын иргэд БНЧех Улсад оршин суух тухай » Гадаадын иргэдийн интеграцийг /нэгдлийг/ дэмжих төв

Гадаадын иргэдийн интеграцийг /нэгдлийг/ дэмжих төв

Гадаадын иргэдийн интеграцийг /нэгдлийг/ дэмжих төв, төслийг Европын интеграцийн фондоос хамтран санхүүжүүлж буй ба төслийн гол зорилго нь гадаадын иргэдийн интеграцийг урт хугацааны концепцийн /үзлийн/ дагуу дэмжихэд зориулсан нөхцөл орчинг бүрдүүлэхэд оршино. Үйл ажиллагаагаа 2009.7.1-ээс орон нутгийн Острава, Пардубице, Плзень, Злин зэрэг 4 хотуудад нээлээ.

Цааш унших...


Хэлэлцүүлэх шинэ сэдэв

Веб хуудсын ивээн тэтгэгч

osf

Migrace online

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Либэрцийн муж харьяа гадаадын иргэдийг интеграцчилахад туслах төв

Integrační centrum Praha

МЭДЭЭЛЛИЙН УТAC

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

Evropska unie