Чех улсад амьдрахад хэрэгцээтэй зөвлөгөө » Гадаадын иргэд БНЧех Улсад оршин суух тухай » Гадаадын иргэний үүрэг

Гадаадын иргэний үүрэг

Гадаадын иргэдийн тухай хуульд зааснаас гадна гадаадын иргэн дараахь үүргийг хүлээнэ...

 

Гадаадын иргэдийн тухай хуульд зааснаас гадна гадаадын иргэн дараахь үүргийг хүлээнэ:

  •  Паспортын хугацаа дууссан, тус улсад оршин суухад шаардагдах визгүй байх, мөн урьдчилан хоригдож эсвэл хорих ял эдлэж байгаад суллагдсныхаа дараа өдөр Гадаадын иргэдийн асуудал эрхэлсэн цагдаагийн хэлтэст хүрэлцэн ирэх,
  • цагдаагийнхны шаардлагаар паспорт болон визнийхээ хүчин төгөлдөр эсэхийг мөн оршин суух зөвшөөрлөө шалгуулах зэргээр БНЧех Улсад хууль ёсоор оршин сууж байгаагаа нотлох,  
  • овог өөрчлөгдсөн, хүнтэй гэрлэсэн, гэрлэлтээ цуцлуулсан зэрэг гадаадын иргэний хувийн байдалд ямар нэгэн өөрчлөлт гарсан тохиолдолд үүнийгээ цагдаагийн газарт мэдэгдэх,  
  • зорчих үнэмлэх, гадаадын иргэний тус улсаас гарч явсан визнээс гадна цагдаагийн газраас олгосон бусад бичиг баримтаа хүчингүй болсны дараа олгосон газарт нь эргүүлэн өгөх,  
  • гадаад паспорт зэрэг цагдаагийн газраас олгосон бичиг баримтыг гээгдүүлж, үрэгдүүлсэн тухайгаа мэдэгдэх,
  • хуульд заасан тохиолдолд хурууны хээ, зураг авахуулах, эмчид үзүүлэх гэх мэт үйлдлийг тэвчих,
  • цагдаагийнхны шаардлагаар тус улсад оршин суухад шаардлагатай хөрөнгө санхүүгийн баталгаа үзүүлэх зэрэг үүрэгтэй.

Хэлэлцүүлэх шинэ сэдэв

Веб хуудсын ивээн тэтгэгч

osf

Migrace online

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Либэрцийн муж харьяа гадаадын иргэдийг интеграцчилахад туслах төв

Integrační centrum Praha

МЭДЭЭЛЛИЙН УТAC

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

Evropska unie