Чех улсад амьдрахад хэрэгцээтэй зөвлөгөө » Гадаадын иргэд БНЧех Улсад оршин суух тухай » Мэдээлэл, харилцах хаяг, утас

Мэдээлэл, харилцах хаяг, утас

Дотоод хэргийн яам, БНЧех Улсын Цагдаагийн ерөнхий газар, Дүрвэгсдэд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх газар, Шилжин суурьшилтын асуудал эрхэлсэн төв...

 • БНЧех Улсын өвчтөн нарын холбоо (Svaz pacientů ČR) хаяг: Sokolská 32, 120 00 Praha 2  утас:  +42022...,  +42060...
 • „VZP“ эрүүл мэндийн даатгалын компанийн дуудлагын үйлчилгээ +42022...,  +42060...
 • Эмч нарын мэдээллийн төв – www.help-lic.cz
 • Эмч нарын мэдээллийн төв, Эмч нарын байр (Lékařské informační centrum, Lékařský dům), Sokolská 31, 120 21 Praha 2
 • Гадаад хэргийн яам – www.mzv.cz
 • Дотоод хэргийн яам – www.mvcr.cz
 • Гадаадын иргэдийн асуудал эрхэлсэн цагдаагийн газар- http://www.policie.cz/sluzba-cizinecke-policie.aspx
 • Эрүүл мэндийн яам – www.mzcr.cz
 • Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам – www.mpsv.cz
Төрийн байгууллагуудын харилцах хаяг:
Дотоод хэргийн яам
хаяг: Nad Štolou 3, Praha 7 – Letná, 170 36
цахим хуудас: www.mvcr.cz
асуулт илгээх: dotazy@mvcr.cz
 
БНЧех Улсын Цагдаагийн ерөнхий газар
хаяг: Stropnická 27, Praha 7, 170 89
утас:  97...
 
Хууль зүйн яам
хаяг: Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10
цахим хуудас: portal.justice.cz
утас:  22...
асуулт илгээх: posta@msp.justice.cz
 
Гадаад хэргийн яам
хаяг: Loretánské náměstí 5, Praha 1, 118 00
утас:  22...
цахим хуудас: www.mzv.cz
асуулт илгээх: info@mzv.cz
 
Эрүүл мэндийн яам
хаяг: Palackého náměstí 4, Praha 2, 128 01
утас:  22...
цахим хуудас: mzcr@mzcr.cz
 
Боловсрол, биеийн тамир, спортын яам
хаяг: Karmelitská 7, Praha 1, 118 12
утас:  25...
цахим хуудас: www.msmt.cz
асуулт илгээх: info@msmt.cz
 
Сангийн яам
хаяг:  Letenská 15, Praha 1, 118 10
утас:  25...
цахим хуудас: www.mfcr.cz
 
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
хаяг: Na Poříčním právu 1, Praha 2, 128 01
утас:  22...
цахим хуудас: www.mpsv.cz
 
Чехийн нийгмийн хамгааллын газар
цахим хуудас: www.cssz.cz
 
Төрийн бус байгууллагуудын харилцах хаяг:
Дүрвэгсдэд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх газар, Шилжин суурьшилтын асуудал эрхэлсэн төв
( Poradna pro uprchlíky, Centrum pro otázky migrace)
хаяг: Senovážná 2, Praha 1, 110 00
утас:  (+420) 224 224 379 
цахим хуудас: www.ppu.ecn.cz, www.migrace.ecn.cz
 
Дүрвэгсдэд туслалцаа үзүүлэх байгууллага (Organizace pro pomoc uprchlíkům)
хаяг: Kovářská 4, 190 00 Praha 9
утас (+420) 28...         - нийгмий асуудлын хэлтэс
утас:  (+420) 28...        
цахим шуудан: opu@ecn.cz
 
НҮБ-ынДүрвэгсдийнасуудал эрхэлсэн дээд комиссарын газар(UNHCR)
хаяг: Nám. Kinských 6, 150 00 Praha 5
утас. 257 199 860-1
факс: 257 199 862
цахим шуудан: czepr@unhcr.org
 
Дасан зохицолын асуудлаархи зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх газар (Poradna pro integraci)
хаяг: Senovážná 2, Praha 1
утас:  22...
цахим шуудан: ppi@iol.cz
цахим хуудас: www.p-p-i.cz
 
Шилжин сууршилтын асуудал эрхэлсэн олон улсын байгууллага (IOM)
хаяг: Dukelských hrdinů 692/35, 170 00 Praha 7
утас:  (+420) 23...,  (+420) 23...        
факс: (+420) 233 38 22 59
цахим шуудан:
prague@iom.int
 
Бусад
 • БНЧех Улсын өвчтөн нарын холбоо (Svaz pacientů ČR), Sokolská 32, Praha 2, 120 00,  +420224266666 ,  +420603720158 
 • „VZP“ эрүүл мэндийн даатгалын компанийн дуудлагын үйлчилгээ  +42022...,  +420606268902 
 • Эмч нарын мэдээллийн төв – www.help-lic.cz, Эмч нарын мэдээллийн төв, Эмч нарын байр (Lékařské informační centrum, Lékařský dům),  
 • Sokolská 31, 120 21 Praha 2

Хэлэлцүүлэх шинэ сэдэв

Веб хуудсын ивээн тэтгэгч

osf

Migrace online

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Либэрцийн муж харьяа гадаадын иргэдийг интеграцчилахад туслах төв

Integrační centrum Praha

МЭДЭЭЛЛИЙН УТAC

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

Evropska unie