Чех улсад амьдрахад хэрэгцээтэй зөвлөгөө » Гадаадын иргэд БНЧех Улсад оршин суух тухай » Тус улсад хамгаалах зорилгоор удаан хугацааны оршин суух зөвшөөрөл олгох тухай

Тус улсад хамгаалах зорилгоор удаан хугацааны оршин суух зөвшөөрөл олгох тухай

Энэхүү төрлийн оршин суух зөвшөөрөл дараахь хүн хүсч болно. Үүнд, - хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогч байж болзошгүй хүн, - өөрийг нь хууль бусаар хил нэвтрүүлсэн эсхүл...

Энэхүү төрлийн оршин суух зөвшөөрөл дараахь хүн хүсч болно. Үүнд,

  • хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогч байж болзошгүй хүн,
  • өөрийг нь  хууль бусаар  хил нэвтрүүлсэн эсхүл нэвтрүүлэх ажлыг  зохион байгуулахад оролцсон этгээд нь  тухайн   хууль бусаар улсын хил давуулах ажлыг г зохион байгуулдаг, тусладаг хэрэгтэн эсвэл гэмт бүлгэмийг илрүүлэхэд чухал гэрч болдог.

Дээр дурдсан тохиолдолд дээрхи гэмт хэрэгт сэжиглэгдэж буй хэрэгтнийг эрүүгийн хариуцлагад татаж эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудтай хамтран ажиллах шаардлагатай.

 

Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа явуулж буй байгууллагууд танд энэ төрлийн оршин суух зөвшөөрөл олгохыг хүсэх тухай боломж, түүнийг олгох нөхцөл болзлын талаар нэн даруй танилцуулах үүрэгтэй байдаг бөгөөд танилцуулгыг таны мэдэх хэлээр үйлдсэн байна. Танилцуулга үйлдсэн өдрөөс эхлэн 1 сарын дотор эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудтай хамтран ажиллахыг хүсэх эсэхийг шийдэх ёстой. Таныг энэхүү хамгаалах хугацаа явагдаж байх үед тус улсаас албадан гаргаж эсвэл тус улсад амдрахыг өөр аргаар таслан зогсоож болохгүй хэдий ч энэхүү хамгаалах хугацаа нь урьд нь тус улсаас албадан гаргасан асуудлаар явагдаж буй хугацаанд тооцогдохгүй.     

 

Хүсэлтийг БНЧех Улсын Дотоод хэргийн яаманд гаргаж болно.

 

Хүсэлтийг гаргахад бүрдүүлэх шаардлагатай материал:

  • гадаад паспорт  хүчингүй болсон ч
  • тус улсад байх хугацаанд байрлах газрын тодорхойлолт
  • 2 хувь цээж зураг
  • энэхүү оршин суух зөвшөөрөл олгохыг хүсэх бозлыг хангасан тухай эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа явуулж буй байгууллагын тодорхойлолт

Энэ төрлийн оршин суух зөвшөөрөл авсан хүн хөдөлмөр эрхлэх, хувиараа аж ахуй эрхлэх эсвэл суралцахыг хүсвэл байнгын оршин суух зөвшөөрөл авсан гадаадын иргэний адил эрх эдлэнэ.


Хэлэлцүүлэх шинэ сэдэв

Веб хуудсын ивээн тэтгэгч

osf

Migrace online

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Либэрцийн муж харьяа гадаадын иргэдийг интеграцчилахад туслах төв

Integrační centrum Praha

МЭДЭЭЛЛИЙН УТAC

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

Evropska unie