Чех улсад амьдрахад хэрэгцээтэй зөвлөгөө » Гадаадын иргэд БНЧех Улсад оршин суух тухай » Тус улсад удаан хугацааны оршин суух болзолт зөвшөөрөл

Тус улсад удаан хугацааны оршин суух болзолт зөвшөөрөл

90 хоногоос дээш хугацааны болзолт виз авсан хүн тус улсад 1 жилээс дээш хугацаагаар оршин сууж, визийг нь олгосон үндэслэл үргэлжилсээр байвал энэхүү төрлийн оршин суух зөвшөөрлийг олгохыг хүсэх эрхтэй.

90 хоногоос дээш хугацааны болзолт виз авсан хүн тус улсад 1 жилээс дээш хугацаагаар оршин сууж, визийг нь олгосон үндэслэл үргэлжилсээр байвал энэхүү төрлийн оршин суух зөвшөөрлийг олгохыг хүсэх эрхтэй.
 
Хүсэлтийн хамт бүрдүүлэх шаардлагатай материал:
  • эзэмшиж байгаа бол гадаад паспорт
  • тус улсаас гарч явахад саад тодгор гарсан тухай тодорхойлолтыг баталгаажуулсан хуулбараар нь (эс бөгөөс батламж бичиг)
  • байнгын оршин суух зөвшөөрөл олгохыг хүссэн өргөдөл гаргасан тохиолдолд гадаадад зорчигчдийн эрүүл мэндийн даатгалын баталгаа
  • давж заалдах гомдол гаргасан тохиолдолд уг гомдол гаргасан тухай тодорхойлолт
  • 2 хувь цээж зураг.
Хүсэлтийг оршин суух бүртгэлийн дагуу харъяалагдах Гадаадын иргэдийн асуудал эрхэлсэн цагдаагийн хэлтэст гаргана.

Хэлэлцүүлэх шинэ сэдэв

Веб хуудсын ивээн тэтгэгч

osf

Migrace online

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Либэрцийн муж харьяа гадаадын иргэдийг интеграцчилахад туслах төв

Integrační centrum Praha

МЭДЭЭЛЛИЙН УТAC

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

Evropska unie