Шинэ мэдээ » Мэдээллийн товхимол Прага – бүгдийн метрополи

Мэдээллийн товхимол Прага – бүгдийн метрополи

29. Туулай сарын 2013 | зохиогч: Интеграцийн төв Прага, ашгийн бус байгууллага | үзсэн хүний тоо: 2294

Интеграцийн төв Прага ( ИТП) бол Прага нийслэл хотын нутаг дэвсгэрт амьдарч буй шилжин суурьшигч гадаадын иргэдэд зориулсан мэдээллийн товхимолыг хэвлэсэн, энэ нийтлэл бол бас шилжин суурьшигч гадаадын иргэдтэй ажилладаг орон нутгийн захиргааны, өөртөө засах захиргааны ба ашгийн бус байгууллагуудын ажилтанд нь зориулагдсан юм. Энэ товхимол бол тус бүрийн байгууллагууд, нийгэмлэгүүд, албан газар ба тэдний салбаруудын тухай үндсэн мэдээлэл олгох ба холбоо барих гарын авлага болоод БНЧУ-д амьдарч буй шилжин суурьшигч гадаадын иргэдэд хамгийн сайн мэдээлэл өгч, тэдний өдөр тутмын проблемуудыг шийдвэрлэхэд нь ашиг тустай байх зорилгоор найруулсан юм. Интеграций төв Прага, ашгийн бус байгууллага бол „Бүгдийн метрополи“ гэсэн уриал дор ажиллахдаа манай гол зорилгуудын нэгийг нь зааж байна – Прага нийслэл хотын нутаг дэвсгэрт шилжин суурьшигч гадаадын иргэдийг манай нийслэл хотын бүрэн эрхтэй иргэд болж, олон нийтийн амьдралд нь хамтран оролцож байхын төлөө таатай нөхцөл байгуулахыг хүсч байна.

Интеграцийн төв Прага ( ИТП) бол Прага – бүгдийн метрополи гэсэн мэдээллийн товхимол хэвлэсэн, энэ нь голцуу нийслэл хотын нутаг дэвсгэрт амьдарч буй шилжин суурьшигч гадаадын иргэдэд зориулагдсан бөгөөд, түүнээс гадна бас орон нутгийн захиргааны, өөртөө засах захиргааны ба ашгийн бус байгууллагуудын ажилтанд нь зориулагдсан юм. Энэ товхимол бол тус бүрийн байгууллагууд, нийгэмлэгүүд, албан газар ба тэдний салбаруудын тухай үндсэн мэдээлэл олгох ба холбоо барих гарын авлага болоод БНЧУ-д  амьдарч буй шилжин суурьшигч гадаадынханд хамгийн сайн мэдээлэл өгч, тэдний өдөр тутмын проблемуудыг шийдвэрлэхэд нь ашиг тустай байх зорилгоор найруулсан юм.

Интеграцийн төв Прага, ашгийн бус байгууллага бол „ Бүгдийн метрополи“ гэсэн уриал дор ажиллахдаа манай гол зорилгуудын нэгийг нь зааж байна – Прага нийслэл хотын нутаг дэвсгэрт шилжин суурьшигч гадаадынхныг манай нийслэл хотын бүрэн эрхтэй иргэд болж, олон нийтийн амьдралд нь хамтран оролцож байхын төлөө таатай нөхцөл байгуулахыг хүсч байна.

Бас хэвлэгдэсэн хэвээр нь захиалга хийж болно, хэрвээ та сонирхолтой байвал info@icpraha.com хаягаар хандана уу.

http://www.icpraha.com/kurzy-sociokulturni-orientace/?lang=mon

Интеграцийн төв Прага, ашгийн бус байгууллага

Житна 1574/51, 110 00, Прага 1

Утас: +420 777 698 306

И-мэйл: centrum@icpraha.com

www.icpraha.com


Хэлэлцүүлэх шинэ сэдэв

Веб хуудсын ивээн тэтгэгч

osf

Migrace online

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Либэрцийн муж харьяа гадаадын иргэдийг интеграцчилахад туслах төв

Integrační centrum Praha

МЭДЭЭЛЛИЙН УТAC

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

Evropska unie